vineri, 27 martie 2009

MONAHII SE SUPUN JURISDICŢIEI IERARHIEI BISERICEŞTI - Canonul 4 - Sinodul 4 Ecumenic

"Cei ce cu adevărat şi fără prihană (curat) petrec viaţa cea singuratică, să fie învredniciţi de cinstea cuvenită. Dar fiindcă unii, folosind chipul monahal cu făţărnicie, tulbură bisericile şi treburile politice, pribegind cu nepăsare prin cetăţi, ba purtându-se cu gândul să-şi întemeieze lor şi mănăstiri, s-a părut (sinodului) ca nimeni şi nicăieri să nu zidească sau să ridice mănăstire sau casă de rugă (biserică) fără învoirea episcopului cetăţii.

Iar cei ce trăiesc viaţa monahală fie în oricare cetate, fie la ţară, să se supună episcopului şi să păzească liniştea şi să petreacă numai în post şi rugăciune, rămânând neîncetat în locurile în care au fost rânduiţi; să nu tulbure nici treburile (lucrurile) bisericeşti, nici cele ale vieţii obşteşti (lumeşti), nici să nu se amestece în ele părăsindu-şi mănăstirile lor, fără numai dacă ar fi rânduiţi de către episcopul cetăţii, pentru vreo trebuinţă strâmtorătoare (arzătoare). Iar în mănăstiri să nu se primească nici un sclav (rob) pentru a se face monah, fără învoirea stăpânului său. Iar cel ce ar călca această orânduire (hotărâre) a noastră, orânduim să fie afurisit (excomunicat), pentru ca să nu se hulească numele lui Dumnezeu. Iar episcopul cetăţii trebuie să poarte grijă trebuitoare mănăstirilor." (Canonul 4 al Sinodului 4 Ecumenic - Extras din "Canoanele Bisericii Ortodoxe" - colecţie alcătuită de Arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca, Sibiu, 1991, pag. 76)


În "duhul" canonului de mai sus oamenii inteligenti şi cu frică de Dumnezeu sunt invitaţi să mediteze la imaginea de mai jos. Pentru mărirea imaginii dati un simplu click pe ea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.